Predstavljanje kalendara

U utorak, 27. prosinca 1994. predstavljen je kalendar Ogranka MH Križevci i Gradskoga muzeja u Križevcima „Križevci u slici i riječi”. Kalendar je uredila Renata Husinec, tekstove je izabrao Stjepan Sučića, a likovni je kalendar opremio Alfred Pal. Na predstavljanju su govorili potpredsjednik MH prof. dr. Josip Bratulić, likovni urednik Alfred Pal i tajnik ogranaka MH Stjepan Sučić. U glazbenom dijelu programa nastupio je Tamburaški orkestar GŠ „Albert Štriga” iz Križevaca.