Nova knjiga križevačkoga Ogranka – „Križevački liječnici u pohodu Egiptu”

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima objavio je knjigu pod nazivom „Križevački liječnici u pohodu Egiptu” koja sadrži dva putopisa. U razmaku od jednog stoljeća napisali su ih Fran Gundrum Oriovčanin i Franjo Husinec, dva Križevčana, dva liječnika, dva čovjeka fascinirana ljepotama staroga Egipta.

Read More »

Križevci dostojanstveno proslavili 200. obljetnicu rođenja Lisinskoga

lisinski 22     Prigodnom izložbom, predavanjem i koncertom u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Križevcima obilježena je 200. obljetnica rođenja skladatelja Vatroslava Lisinskog. Glavnu poveznicu između Lisinskog i Križevaca zasigurno treba potražiti u liku Alberta Štrige, rođenog Križevčanina, koji je pjevao ulogu Obrena na praizvedbi Ljubavi i zlobe 1846. te je kao istaknuti Ilirac često motivirao Lisinskog da glazbom upotpuni novonastale tekstove na hrvatskom jeziku. Ovaj važan kulturni događaj pokrenut je na inicijativu Renate Husinec, predsjednice križevačkog Ogranka i jedne od najaktivnijih organizatorica kulturnog života u gradu.

Read More »