O nama

Matica hrvatska najstarija je hrvatska kulturna ustanova. Od svoga je osnutka 10. veljače 1842. do danas stalno služila hrvatskoj kulturi, obrazovanju i znanosti. Njezina je najvažnija zadaća promicanje nacionalnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života te skrbi za društveni razvitak i za hrvatski jezik.

Rad Matice hrvatske odvija se u Središnjici u Zagrebu i u više od stotinjak ogranaka širom Hrvatske i  obuhvaća: izdavačku djelatnost, prestavljanje knjiga, znanstvene simpozije, okrugle stolove, znanstvena i stručna predavanja, izložbe i koncerte klasične glazbe.

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima nezaobilazni je nositelj kulturnog života u našem gradu. Križevčani su u Matici hrvatskoj prisutni od sama njezina osnutka kao članovi utemeljitelji pa sve do danas. Ogranak Matice hrvatske u Križevcima osnovan je 1965., a za Hrvatskog proljeća 1971. i središnjica i ogranci prisilno prestaju s radom. Uspostavom suverene Republike Hrvatske Matica ponovno počinje sa svojim djelovanjem, što se u Križevcima dogodilo 27. studenoga 1990.

Objavljivanjem više od 60 različitih publikacija i priređivanjem više od 500 događanja križevački su matičari dali prepoznatljiv doprinos čuvanju i promicanju  identiteta križevačkog kulturnog prostora i njegovih znamenitih ljudi u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Pravila
Pristupnica