Priznanja

 1. ZLATNA PLAKETA Skupštine općine Križevci za izuzetan doprinos promicanju kulture i prosvjete općine Križevci izdavanjem knjiga i oživljavanjem nakladničke djelatnosti u Križevcima (1993.)
 2. ZAHVALNICA grada Križevaca – Volim Križevce za nakladništvo o Križevcima, Gradsko poglavarstvo grada Križevaca (1995.)
 3. ZLATNA POVELJA Glavnog odbora Matice hrvatske za kulturnu i izdavačku djelatnost te za knjigu Križevci – grad svetoga Marka Krizina-Križevčanina, uredila Renata Husinec (8. 6. 1998.)
 4. PRIZNANJE Grada Križevaca prigodom Dana grada za doprinos izučavanju križevačke povijesti (22. 4. 1998.)
 5. ZAHVALNICA Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske Matici hrvatskoj Križevci za potporu u organiziranju Državnog susreta LIDRANO 98. (18. – 22. 5. 1998.)
 6. ZLATNA POVELJA Upravnog odbora Matice hrvatske Renati Husinec, predsjednici Matice hrvatske Križevci, za dugogodišnji i izuzetno uspješan rad na ostvarenju programa Matice hrvatske (1. 6. 1998.)
 7. BRONČANA POVELJA Upravnog odbora Matice hrvatske za knjigu Križevačka književna slava, priredio Stjepan Sučić (1. 6. 1998.)
 8. BRONČANA POVELJA Upravnog odbora Matice hrvatske za knjigu Nikole Bengera Kraljica mučenika, preveo Ljudevit Plačko (1. 6. 1998.)
 9. ZAHVALNICA Glazbene škole Alberta Štrige, Križevci Ogranku Matice hrvatske Križevci za višegodišnju suradnju, pomoć i promidžbu tamburaškog orkestra škole (25. 11. 1998.)
 10. NAGRADA Matice hrvatske Ivan Kukuljević Sakcinski za knjigu Kalnički plemenitaši Lelje Dobronić, za najbolju knjigu udruga MH za 1998. godinu (15. 6. 1999.)
 11. ZAHVALNICA Matice hrvatske Glina za darovana izdanja i potporu (30. 3. 2000.)
 12. ZAHVALNICA Družbe Braća hrvatskog zmaja” – Volim Križevce Zemaljskog stola križevačkog  (5. 9. 2001.)
 13. NAGRADA Matice hrvatske Ivan Kukuljević Sakcinski  za knjigu Fran Gundrum Oriovčanin Franje Husinca, koja je proglašena za najbolju  knjigu što ju je objavila Matičina udruga u 2001. godini (14. 6. 2002.)
 14. PRIZNANJE biblioteke Alexandrine  za dar dviju knjiga Matice hrvatske Križevci (Fran Gundrum Oriovčanin i In Egypt), Aleksandrija (11. 9. 2003.)
 15. ZAHVALNICA Muzeja Međunarodne federacije Crvenoga križa za knjigu Fran Gundrum Oriovčanin, Ženeva (20. 10. 2004.)
 16. ZAHVALNICA Ogranka Matice hrvatske Vukovar za sudjelovanje u Danima Matice hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj županiji  (30. 4. 2005.)
 17. JUBILARNO PRIZNANJE Hrvatskog crvenog križa za 130 godina odanosti (2008.)
 18. ZAHVALNICA OŠ Ljudevita Modeca i Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić” za pokroviteljstvo nagrade na 1. Susretu hrvatskoga dječjega duhovnoga stvaralaštva „Stjepan Kranjčić” (2012.)
 19. ZAHVALNICA Matice hrvatske za doprinos Komunikološkoj školi Matice hrvatske (2013.)
 20. ZAHVALNICA Matice hrvatske za organizaciju znanstvenog skupa Hrvatski prirodoslovci (2013.)
 21. SREBRNA POVELJA Predsjednika Matice hrvatske za znanstveni skup Hrvatski prirodoslovci 22 i za časopis Prirodoslovlje – zbornik znanstvenog skupa (2014.)