Koncert Hrvatskoga baroknog ansambla

U crkvi Svetog Križa u Križevcima u petak, 1. lipnja 2018. u organizaciji Ogranka Matice hrvatske nastupio je Hrvatski barokni ansambl, kojim ravna renomirana violinistica Laura Vadjon. Na repertoaru su bila djela Georga Philippa TelemannaJohanna Sebastiana Bacha i Georga Friedricha Händela.

Read More »

Oglasi

Koncert Laure Vadjon i Krešimira Hasa

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima i Župa sv. Ane organizirali su 17. svibnja 2017. u crkvi Svetoga Križa koncert barokne glazbe na kojemu su nastupili poznati umjetnici Laura Vadjon i Krešimir Has.

 

Read More »