Koncert Hrvatskoga baroknog ansambla

U crkvi Svetog Križa u Križevcima u petak, 1. lipnja 2018. u organizaciji Ogranka Matice hrvatske nastupio je Hrvatski barokni ansambl, kojim ravna renomirana violinistica Laura Vadjon. Na repertoaru su bila djela Georga Philippa TelemannaJohanna Sebastiana Bacha i Georga Friedricha Händela.

Read More »