Izdanja

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima u 25 godina djelovanja izdao je 57 publikacija.

 

 1. KRIŽEVAČKI ZBORNIK I, 1970.
 2. DOČEK BANA JELLAČIĆA U KRIŽEVCU dne 11. srpnja 1848. Fran S. Gundrum-Oriovčanin. Zagreb, 1904. Pretisak 1991. 32 str. sa sl.
 3. MILAN GRLOVIĆ. Ćiril Petešić. Prvi predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Urednik Renata Husinec. 1992. Suizdavaštvo s Hrvatskim novinarskim društvom. 114 str. sa sl.
 4. KRIŽEVAČKI ŠTATUTI. Vinsko-pajdaške regule. Križevci, (bez god.).  Pretisak 1992. 195 str. sa sl.
 5. TO JE HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO „KALNIK”. Renata Husinec, Petar Delić. 1992. 132 str. sa  Suizdavaštvo s HPD „Kalnik”.
 6. TOPOGRAFIČNO POVIESTNE CRTE SLOBODNOG I KRALJEVSKOG GRADA KRIŽEVCA. Kvirin Vidačić. Pretisak 1993. 76 str. Predgovor akademik Andre Mohorovočić. Objavljena u povodu 740. obljetnice grada Križevaca.
 7. SPOMENICA o devedesetoj obljetnici postojanja Agrikulturno-kemijskog zavoda u Križevcima. Urednik Albin Jurić. 1993. 71 str. sa sl. Suizdavaštvo s Poljoprivrednim institutom Križevci.
 8. KRIŽEVCI GRAD I OKOLICA. Suizdavaštvo s Institutom za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i Gradom Križevcima. (Umjetnička topografija Hrvatske). Uredili Andelko Badurina, Žarko Domljan, Miljenka Fischer i Katarina Horvat-Levaj. Zagreb, 1993. 422 str. sa sl.
 9. GOZBE I ZDRAVICE U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI. Od Marulića do Kaleba i Tadijanovića. Izbor Stjepan Sučić. Urednik Renata Husinec. KRIŽEVAČKI ŠTATUTI. Sabrao i napisao pajdaš Zvonko iz Vupoglava. 1994. 490 str. sa sl. (Škrinja: knjižnica Matice hrvatske Križevci: sv. 1)
 10. GOZBE I ZDRAVICE U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI. Od Marulića do Kaleba i Tadijanovića. II. dopunjeno izdanje. Izbor Stjepan Sučić. Zagreb, 1994. 272 str. sa sl. Suizdavaštvo s bibliotekom „Vino u Hrvata”. Naklada 1600 primjeraka. (Škrinja: knjižnica Matice hrvatske Križevci: sv. 2)
 11. GOZBE I ZDRAVICE U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI. Od Marulića do Kaleba i Tadijanovića. II. dopunjeno i bibliofilsko izdanje s grafikama Ivice Šiška. Suizdavaštvo s bibliotekom „Vino u Hrvata”. Izbor tekstova Stjepan Sučić. Zagreb, 1994. 272 str. sa sl. Naklada 400 primjeraka.
 12. KALENDAR 1995.  Križevci u slici i riječi. Urednik Renata Husinec. 1994. 14 str. sa sl. Suizdavaštvo s Narodnim sveučilištem Križevci, Gradski muzej. Naklada 1200 primjeraka.
 13. KRIŽEVCI GRAD SVETOGA MARKA KRIZINAKRIŽEVČANINA. Urednik Renata Husinec, Križevci, 1995. 95 str. sa sl. Naklada 1000 primjeraka. Objavljena u čast proglašenja svetim Marka Krizina-Križevčanina.
 14. GOSPODARSKO I ŠUMARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA. Renata Husinec, Petar Delić. Križevci, 1995, 226 str. Naklada 1000 primjeraka. (Škrinja: knjižnica Matice hrvatske Križevci: sv. 3)
 15. KALENDAR 1996.  Marko Križevčanin i sakralni motivi Križevaca. Urednik Renata Husinec, 1995. 14 str. sa sl. Naklada 1000 primjeraka.
 16. KRALJICA MUČENIKA. Nikola Benger. Urednik Renata Husinec. Prijevod s latinskog Ljudevit Plačko. Križevci, 1996. 128 str. sa sl. Naklada 1000 primjeraka.
 17. KALENDAR 1997. Križevci grad hrvatskih državnih sabora. Urednik Renata Husinec, 1996. str.sa sl. Naklada 1000 primjeraka.
 18. KALENDAR 1998. Knjižno blago grkokatoličke biskupije u Križevcima. Urednik Renata Husinec, 1997. 14 str. sa sl. Naklada 1500 primjeraka.
 19. KALNIČKI PLEMENITAŠI. Lelja Dobronić. Križevci, 1998. 110 str. Urednik Renata Husinec. Naklada 500 primjeraka. (Škrinja: knjižnica Matice hrvatske Križevci: sv. 4)
 20. KRIŽEVAČKA KNJIŽEVNA SLAVA. Izbor tekstova Stjepan Sučić. Urednik Renata Husinec, Križevci, 1998. 207 str. sa sl. Naklada 1000 primjeraka. (Škrinja: knjižnica Matice hrvatske Križevci: sv.5) Objavljena povodom Hrvatskih školskih susreta LIDRANO 1998.
 21. BIBLIJA U KRIŽEVCIMA. Katalog izložbe u povodu 30. Obljetnice zagrebačke Biblije. Uredile Renata Husinec i Marjana Janeš-Žulj. Križevci, 1998. 30 str. sa sl. Naklada 80 primjeraka.
 22. KALENDAR 1999.  Križevci slike iz prošlosti. Urednik: Renata Husinec. 1998.  14 str. Naklada 1000 primjeraka.
 23. KRIŽEVCI – SLIKE IZ PROŠLOSTI. Pretisak starih razglednica Križevaca. Pogovor Josip Bratulić. Križevci, 1999. Slika 18 s ovitkom. Naklada 500 primjeraka.
 24. IZ PROŠLOSTI GLOGOVNICE. Lelja Dobronić. Križevci, 1999. 54 str. Urednik: Renata Husinec. Naklada 300 promjeraka. (Škrinja: knjižnica Matice hrvatske Križevci: sv. 6)
 25. SKLEROZNA POPEVKA. Nevenka Ritterman Oštrić. Križevci, 1999. 87 str. Naklada 500 primjeraka.
 26. 90 GODINA NOGOMETA U KRIŽEVCIMA. Franjo Husinec. Urednik Josip Trbus. Proslov Franjo Frntić. Križevci, 1999. 56 str. Naklada 1000 primjeraka. (Škrinja: knjižnica Matice hrvatske Križevci: sv. 7)
 27. GIMNAZIJA U KRIŽEVCIMA. Renata Husinec, Peter Delić. Urednik Štefica Delić. Proslov Rafo Bogišić. Križevci, 1999. 232 str. Naklada 500 primjeraka. (Škrinja: knjižnica Matice hrvatske Križevci: sv. 8)
 28. KALENDAR 2000. – Priroda ništa beskorisno niti donosi, niti podnosi. Urednik Renata Husinec. Stihovi Luko Paljetak, fotografije Marijan Jošt. Križevci, 1999. l4 str. sa sl. Naklada 1200 primjeraka.
 29. HUMENSKI ZAVOD  I  TROJICA  KOŠIČKIH  MUČENIKA. Stanislav Stolárik. Urednik: Renata Husinec. Nakladnici: Matica hrvatska Križevci i Matica slovačka Zagreb. Križevci, 2000. 153 str. Naklada 500 primjeraka (Škrinja: knjižnica Matice hrvatske Križevci: sv. 9)
 30. KALENDAR 2001. – Priroda je željna opstanka, dakle, kloni se i grozi nestanka. Urednik Renata Husinec. Stihovi Božica Jelušić, fotografije Nikola Wolf. Tekstovi ispod slika Tomislav Starčević. Križevci, 2000. 14. str. sa sl. Naklada 1000 primjeraka.
 31. Petar Babić, BABYLONDON, roman. Križevci, 2001. Novinski format, str. 16. Naklada 1000 primjeraka.
 32. KALENDAR 2002. – Križevci 1252. – 2002. Urednik Renata Husinec. Križevci, 2001. Naklada 1000 primjeraka. Objavljen u povodu 750. obljetnice grada Križevaca.
 33. FRAN GUNDRUM ORIOVČANIN, gradski fizik u Križevcima. Franjo Husinec. Urednik Renata Husinec. Križevci, 2001. 404 str. sa sl. Naklada 700 primjeraka. (Škrinja: knjižnica Matice hrvatske Križevci: sv. 10) Objavljena o 750. godišnjici grada Križevaca.
 34. ILUSTRIRANE ZNANSTVENE KNJIGE u knjižnici grkokatoličke biskupije u Križevcima. Katalog izložbe pripremio Željko Vegh. Urednik Renata Husinec. Križevci, 2002. 32 str. sa sl. Naklada 250 primjeraka. U povodu 200. godišnjice preseljenja središta grkokatoličke biskupije u Križevce i 750. godišnjice podjeljivanja prvih banskih povlastica gradu Križevcima.
 35. KALENDAR 2003. Križevačko svjetlo. Edicija Tehnika i kultura (1). Nakladnici: HEP Distribucija, d.o.o., DP Elektra Bjelovar, Pogon Križevci i Ogranak Matice hrvatske Križevci. Za nakladnike Josip Trbus i Renata Husinec. Križevci, 2002. str.14. Objavljen povodom 90 godina Munjare u  Križevcima, 160 godina Matice hrvatske i 750. godišnjice grada Križevaca. Križevci, 2002. Naklada  1300 primjeraka.
 36. KRIŽEVAČKO-KALNIČKA REGIJA U SREDNJEM VIJEKU. Zdenko Balog. Urednik Renata Husinec, Križevci, 2003. 208 str. (Škrinja: knjižnica Matice hrvatske Križevci, sv. 11)
 37. IN EGYPT. Fran Gundrum Oriovčanin (1905.) Engleski prijevod Marina Metelko, arapski prijevod Roucheidat Hayel et al. Urednici Renata i Franjo Husinec. Križevci, 2003. (Posebno izdanje).
 38. NJEGA ZUBI. Fran Gundrum Oriovčanin. MH Križevci u suizdavaštvu sa „Zapisom” Zagreb. Glavni urednik Rajić Zdravko. Križevci, 2003. Pretisak izdanja iz 1906.
 39. INTELEKTUALNI IZAZOV  TEHNOLOGIJE  SAMOUNIŠTENJA. Marijan Jošt i Thomas S. Cox. Urednik Renata Husinec. Križevci, 2003. Str. 308.
 40. KALENDAR 2004. – Križevačke uspomene. Stare razglednice uz izbor tekstova Stjepana Sučića. Urednica R. Husinec, Ogranak MH Križevci, Križevci, 2003.
 41. KALENDAR 2005. – „3 E” – energetika, ekonomija, ekologija. Edicija Tehnika i kultura (2). Urednik Josip Trbus. MH Ogranak Križevci i HEP – Elektra Bjelovar, 2004.
 42. UMJESTO DRAME LAKRDIJA – POTKALNIČKE VARIJACIJE. Branimir Detoni. Priredila Dunja Detoni Dujmić. Urednik R. Husinec. Križevci, 2005. Str. 110.
 43. GLAZBENO NADARENA. Dora Fleger. Urednik Renata Husinec. Križevci, 2005. Knjižnica Vrtlin MH Križevci, 178 sv. l.
 44. KALENDAR 2006.Tragovi zaslužnika. Edicija Tehnika i kultura (3). Urednik Josip Trbus. MH Ogranak Križevci i MH Ogranak Bjelovar, 2005. Kalendar posvećen Antunu Prožeku (1926. -2005.), Križevčaninu i inicijatoru ustanovljenja Muzeja „Munjara” u Križevcima.
 45. O VOŽNJI NA BICIKLU. Fran Gundrum Oriovčanin. MH Križevci u suizdavaštvu s Old timer klub „Biciklin” Koprivnica. Glavni urednik Zlatko Blažeković. Križevci, 2006. Str. 39. Pretisak izdanja iz 1904.
 46. Д-Р ФРАН ГУНДРУМ-ОРИОВЧАНИН. Franjo Husinec. Akademično izdavateljstvo „Prof. Marin Drinov”, Balkanološki institut Bugarske akademije nauka, Sofija, 2006. Prevod hrvatskog originala (2001.) na bugarski jezik dr. Rumjana Božilova. Str. 337.
 47. SFUMATO JEDNOG VREMENA. Dora Fleger. Urednik Renata Husinec. Križevci, 2007. Knjižnica Vrtlin MH Križevci, str. 198, sv. 2.
 48. NJEGA KOSE. Fran Gundrum Oriovčanin. MH Križevci u suizdavaštvu sa „Zapis” d.o.o. Zagreb. Glavni urednik Alenka Rajić. Križevci, 2007. Str 85. Pretisak izdanja iz 1907.
 49. 110 GODINA CRVENOG KRIŽA U KRIŽEVCIMA. Franjo Husinec. Ogranak MH Križevci u suizdavaštvu s Gradskim društvom Crvenog križa Križevci. Urednik Renata Husinec. Križevci, 2008. Str. 255.
 50. KALENDAR 2013. Ljudevit Vukotinović. Nakladnici Ogranak MH Križevci i Grad Križevci. Autorice Jelena Borošak Marijanović i Renata Husinec. Likovno oblikovanje Ana Filep i Ivana Mora Asić. Tisak Kasper d.o.o. Križevci.
 51. PRIRODOSLOVLJE Hrvatski prirodoslovci 22. Zbornik znanstvenog skupa Odjela za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske. Suizdavač Ogranak Matice Hrvatske u Križevcima. Križevci, 18. – 19. listopada 2013. (300 str.)
 52. KALENDAR 2014. Franjo Marković. Nakladnici Ogranak MH u Križevcima i Grad Križevci. Uredili Franjo Husinec, Renata Husinec i Stjepan Sučić. Oblikovanje Ana Filep i Ivana Mora Asić.
 53. ŽIVOT I DJELO FRANJE MARKOVIĆA. Programska knjižica znanstvenoga skupa sa sažetcima. Uredili R. Husinec i S. Sučić. Likovno i grafičko oblikovanje Ž. Podoreški. Križevci, 7. studenoga 2014.
 54. KALENDAR 2015. – Križevačka glazbena slava. Nakladnici Ogranak MH u Križevcima i Grad Križevci. Uredili R. Husinec, F. Husinec i S. Sučić. Likovno i grafičko oblikovanje Ž. Podoreški.
 55. KALENDAR 2016.  Križevačka likovna slava. Nakladnici Ogranak MH u Križevcima i Grad Križevci. Uredila R. Husinec. Autor teksta Zdenko Balog. Likovno i grafičko oblikovanje Ž. Podoreški.
 56. WILLIAM SHAKESPEARE I MATICA HRVATSKA. Katalog izložbe povodom 400. obljetnice smrti Williama Shakespearea. Nakladnik Ogranak MH u Križevcima. Glavna urednica Renata Husinec. Likovno i grafičko oblikovanje Željko Podoreški. Križevci, 2016.
 57. KRIŽEVAČKO KNJIŽNO BLAGO – Iz obiteljskih knjižnica. Katalog izložbe najstarijih tiskovina u križevačkom kraju. Nakladnik Ogranak MH u Križevcima. Glavna urednica Renata Husinec.Uredničko vijeće Renata Husinec, Iva Rupčić, Martina Valec-Rebić, Danijela Zagorec. Grafičko i likovno oblikovanje Martina Valec-Rebić. Križevci, 2016.