Obnoviteljska skupština

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima osnovan je 1965., a za Hrvatskog proljeća 1971. i središnjica i ogranci prisilno prestaju s radom. Uspostavom suverene Republike Hrvatske Matica ponovno počinje sa svojim djelovanjem, što se u Križevcima dogodilo 27. studenoga 1990.

Dana 26. listopada 1990. pokrenuta je inicijativa za osnivanje, tj. obnovu rada i djelovanja Ogranka Matice hrvatske Križevci u svrhu kulturno-prosvjetnog djelovanja na području Općine Križevci. Komitet za društvene djelatnosti Općine Križevci imenovao je u inicijativni odbor sljedeće članove: Vladimir Srimšek, Petar Delić, Lijerka Končurat, Branko Tinodi, Nikola Žulj, Zoran Homen, Stjepan Palijan, Željko Husinec, Ivana Trakoštanec-Sušec, Slavko Balog.

Obnoviteljska skupština odžana je 27. studenoga 1990. u 19 sati u maloj dvorani Doma kulture u Križevcima s ovim dnevnim redom:

  1. izbor radnog predsjedništva
  2. usvajanje poslovnika o radu skupštine
  3. pozdravni govori
  4. izbor upravnog i nadzornog odbora ogranka
  5. usvajanje pravila ogranka
  6. završna riječ predsjednika ogranka i predstavnika Glavnog odbora Matice hrvatske.

U prisutnosti 60-ak članova izabran je upravni odbor ogranka od sedam članova: mr. sc. Renata Husinec, predsjednica ogranka, Nikola Žulj, prof., tajnik ogranka, Štefica Delić, prof., dr. sc. Valentin Puževski, dr. sc. Ljudevit Plačko, Željko Husinec, dipl. iur. i Branko Tinodi, dipl. iur.

Skupštinu je pozdravio i održao prigodni govor član Središnjice Matice hrvatske iz Zagreba, književnik Dubravko Jelčić. Za članove nadzornog odbora imenovani su Ivan Brčić, prof., Zoran Homen, arheolog i Josip Trbus, dipl. ing.

Križevački je ogranak tako svoju obnoviteljsku skupštinu održao prije obnoviteljske skupštine Središnjice Matice hrvatske, koja je održana 8. prosinca 1990. u Zagrebu.