Predstavljanje „Križevačke književne slave” u crkvi Sv. Križa

U crkvi Svetoga Križa 6. lipnja 1998. križevačkoj je publici predstavljena knjiga „Križevačka književna slava”, nastala za prigodu održavanja državne smotre Lidrano u Križevcima. Knjigu se predstavili: Vladimir Vratović, Ante Stamać, Renata Husinec, Rafo Bogišić i Stjepan Sučić.