Predstavljanje knjige „Biljke koje kazuju vrijeme”

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima i Visoko gospodarsko učilište u Križevcima organizirali su u četvrtak 18. ožujka 2021. u 17 sati predstavljanje knjige uglednoga hrvatskog agrometeorologa Marka Vučetića Biljke koje kazuju vrijeme. O knjizi su govorili urednica knjige dr. sc. Višnjica Vučetić i autor Marko Vučetić. Odabrane ulomke iz knjige čitale su profesorice Martina Valec-Rebić i Danijela Zagorec.

ŽIVOTOPISI

dr. sc. Višnjica Vučetić, znan. sur.

U rodnom gradu Sveti Ivan Zelina završila je osnovnu školu, a u Zagrebu maturirala u XV. matematičkoj gimnaziji. Diplomirala je 1981. na smjeru Meteorologija i 1982. na smjeru Geofizika na studiju fizike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu magistrirala je 1991. i doktorirala 2011. kao prva koja je obranila temu iz agrometeorologije. Od 1982. radi u Državnom hidrometeorološkom zavodu, a posljednjih 12 godina je voditeljica Službe za agrometeorologiju. Od početka rada uključena je u znanstvena istraživanja na domaćim i  međunarodnih projektima s raznim temama: mehanizam bure i energija vjetra na Jadranu, praćenje klimatskih promjena i njihov utjecaj na poljodjelsku proizvodnju, razvoj biljaka te potencijalnu opasnost od šumskih požara. U razdoblju 2006. –2018. bila je hrvatska predstavnica u Komisiji za agrometeorologiju Svjetske meteorološke organizacije, a i dalje sudjeluje u radu stručnih grupa Komisije. Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao vanjski predavač, predavala je Agroklimatologiju. Objavila je stotinjak znanstvenih i stručnih radova, vodila 15 diplomskih radova kao i  doktorske radove iz agrometeorologije. U Uređivačkom je odboru Hrvatskog meteorološkog časopisa. Od 2012. je tajnica Sekcije za klimu Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Obavljala je različite funkcije u Hrvatskom meteorološkom društvu, Hrvatskom ekološkom društvu, Hrvatskom prirodoslovnom društvu, a inicijator i osnivač je Hrvatskog agrometeorološkog društva, čija je predsjednica bila do kraja 2020. Članica je Europskoga meteorološkog društva i Međunarodne komisije za povijest meteorologije, a sudjelovala je u osnivanju Globalne federacije agrometeoroloških društava. Svoje znanje voli prenositi najmlađima pa je tako kreirala dječji animirani film i strip „Požar nije šala”, a širokoj javnosti meteorologiju i agrometeorologiju popularizira na radionica, predavanja i u medijima.

Marko Vučetić, dipl. ing. fiz.

 Nakon završene osnovne škole i gimnazije u Hvaru, diplomirao je geofiziku s meteorologijom na Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Od 1984. zaposlen je u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Bavi se agrometeorologijom te praćenjem klimatskih promjena s posebnim naglaskom na uzgoj pojedinih biljnih vrsta u sredozemnom području te na očuvanju bioraznolikosti u Jadranskome moru. Uz agrometeorologiju bavi se istraživanjem spoznaja kroz povijest o vremenu i klimi i mogućnošću plovidbe Jadranom u starome vijeku. Objavio je stotinjak znanstvenih i stručnih radova, a 2002. u suautorstvu sa suprugom dr. sc. Višnjom Vučetić objavio je knjigu „Vrijeme na Jadranu – Meteorologija za nautičare”. Objavio je više od 700 stručno-popularnih radova o temama iz meteorologije, agrometeorologije, pomorske meteorologije, zaštite okoliša, zaštite šuma od požara, ribarstva i dr. te sudjelovao u mnogim televizijskim i radio emisijama. Suautor je ili autor poglavlja u mnogim knjigama, katalozima, vodičima, atlasima i monografijama. Član je Globalne federacije agrometeoroloških društava, Međunarodne komisije za povijest meteorologije, Europskoga meteorološkog društva, Hrvatskoga meteorološkog društva, Hrvatskog prirodoslovnog društva, Hrvatskoga agrometeorološkog društva i Udruge Hvar – metropola mora. Pasionirani je bibliofil s vrlo bogatom meteorološkom knjižnom građom kao i filatelist. S tematskom zbirkom meteorologija na poštanskim markama osvojio je više odličja na domaćim i međunarodnim filatelističkim izložbama. Voli zaploviti morem i baciti udicu te ljepotu promjenjivosti vremena, mora i zelenila ovjekovječiti fotografskim aparatom.