Predavanje o higijeni i sigurnosti hrane

U organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Križevcima na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima održano je u četvrtak 28. listopada 2021. predavanje dr. sc. Vesne Jaki Tkalec „Higijena i sigurnost hrane  – Ima li štetnih mikroorganizama u hrani?”.

Uime Organizatora okupljene je pozdravila predsjednica Ogranka Matice hrvatske Renata Husinec, a uime domaćina obratila se i dekanica Visokog gospodarskog učilišta Marcela Andreata Koren. Predavačica Vesna Jaki Tkalec održala je zanimljivo predavanje o aktualnoj temi sigurnosti hrane pred brojnim okupljenim slušateljima.

(foto: prigorski.hr)

 O PREDAVAČICI

Vesna Jaki Tkalec rođena je 28. travnja 1969. u Križevcima gdje je završila osnovnu školu i srednju veterinarsku školu. Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1996. Iste godine započinje volonterski pripravnički staž u Veterinarskom zavodu Križevci, u Odjelu za dijagnostiku. Od 1999. do 2008. radi kao stručni suradnik u Laboratoriju za mastitise i krmiva Veterinarskog zavoda Križevci.

Završila je poslijediplomski doktorski studij Veterinarske medicine, smjer Mikrobiologija i epizotiologija te obranila doktorski rad (disertaciju) „Dokazivanje gena za virulenciju i mecA gena sojeva vrste Staphylococcus aureus izdvojenih u rutinskoj dijagnostici mastitisa krava”.

U svrhu stručnog usavršavanja u 2006. boravi u „Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, G. Caporale” u Teramu, a 2009. na Veterinarskom fakultetu u Ljubljani. U Centru za transfer tehnologije pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje završila je 2007. tečaj „Ustrojstvo laboratorija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025”.

 Od 2008. do danas radi kao viši znanstveni suradnik u Laboratoriju za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje Veterinarskog zavoda Križevci, gdje obavlja dužnost voditelja Laboratorija, a od 2015. zamjenica je Predstojnika Zavoda.

Njezino područje rada i znanstveno istraživački interes je mikrobiološko pretraživanje hrane,  vode za ljudsku potrošnju, hrane za životinje, okolišnih uzoraka u proizvodnji hrane a u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti hrane. 

Interni je auditor prema normi Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (HRN EN ISO/IEC 17025).