Znanstvena tribina i predstavljanje zbornika „Lučar cijelosti”

U Institutu Liszt Mađarskog kulturnog centra u Zagrebu održana je 10. studenog 2021. znanstvena tribina i predstavljanje zbornika Lučar cijelosti, posvećenog velikom jezikoslovcu  Lászlóu Bulcsúu u organizaciji  Društva mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj, a povodom Dana mađarske znanosti.

U programu  pod nazivom Jezikoslovlje i opstojnost, znanstveni rezultati profesora Lászlóa Bulcsúa sudjelovali su sljedeći predavači: Damir Boras, Digitalizacija i EU jezici, Zdravka Matišić, Skrb za očuvanje i napredovanje materinjeg mu jezika, Marko Tadić, Uloga jezičnih tehnologija u održivosti jezika, Károly Szkála, Nazivlja u informatici i računarstvu i Bojan Marotti, Predstavljanje knjige Lučar cijelosti.

Na skupu kojem su nazočili ugledni hrvatski jezikoslovci i dr. Csaba Demcsák, mađarski veleposlanik u RH, bili su uime križevačkog Ogranka MH Renata i Franjo Husinec te Vesna Samobor, sestra Laszlóve pokojne supruge.

László Bulcsú (Čakovec, 1922. – Križevci, 2017.) diplomirao je elektrotehniku u Budimpešti, a slavistiku na Sveučilištu u Zagrebu 1952. godine. Od 1955. do kraja života bio je vrlo cijenjen predavač na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Djelo profesora Lászlóa obilježila su postavljanja strožih pravopisnih pravila i razvoj hrvatskog nazivlja. Veliku je pažnju posvetio čistoći jezika i zaštiti hrvatskoga jezika od utjecaja drugih jezika. Kao inženjer elektrotehnike i tekstopisac s velikim je uspjehom obogatio hrvatski stručni jezik na području elektronike i računarstva. Kada je World Wide Web još bio u povojima, godine 1994., László Bulcsú i Karolj Szkala, na internetskom komunikacijskom forumu prvi su objavili rječnik hrvatskih stručnih pojmova. Mnogi od ovih izraza i danas su u svakodnevnoj upotrebi. Kao inženjer, informatičar i lingvist inicirao je korištenje matematike, informatike i računarstva u analizi jezika. Prvi je uveo računalnu obradu hrvatskih tekstova.

Profesor Laszló pokopan je na križevačkom groblju. Njemu u čast utemeljena je nagrada „Bulcsú Lászlό“ za filologiju, a Ogranak MH u Križevcima i Hrvatsko filološko društvo organiziraju bijenalno znanstveni skup Dani Bulcsúa Lászlóa. Dosadašnji su dobitnici nagrade „Bulcsú Lászlό“ akademik Radoslav Katičić i akademik Ranko Matasović.