Renata Husinec izabrana u Glavni odbor, a Franjo Husinec u Sud časti Središnjice MH

16 Glavna skupstina MH 2014_002Na Izbornoj glavnoj skupštini Matice hrvatske u Staroj gradskoj vijećnici Grada Zagreba 14. lipnja 2014. izabrani su članovi Predsjedništva, Glavnog i Nadzornog odbora te Časnog suda Matice hrvatske. Predsjednica Ogranka MH u Križevcima Renata Husinec izabrana u Glavni odbor, a član predsjedništva Ogranka Franjo Husinec uvršten je u Sud časti Središnjice Matice hrvatske.

Read More »