U Hrvatskom veterinarskom vjesniku objavljen osvrt Vrijednosti križevačke spomenice

Povodom 135. obljetnice poljoprivrednog školstva u Križevcima Ogranak Matice hrvatske u Križevcima obznanio je prigodnu knjigu-spomenicu. U Hrvatskom veterinarskom vjesniku, br. 1-2, siječanj-veljača 1997. objavljen je osvrt dr. sc. Mirka Burića Vrijednosti križevačke spomenice.

Tekst donosimo u cijelosti:

VRIJEDNOSTI KRIŽEVAČKE SPOMENICE

Renata Husinec, Petar Delić: Gospodarsko i šumarsko učilište u Križevcima Križevci: Ogranak Matice hrvatske, 1995. – 226 str. s fot. i repr.

Povodom 135. obljetnice poljoprivrednog školstva u Križevcima, koja se broji od prve godine djelovanja križevačkog Gospodarskog i šumarskog učilišta, ogranak Matice hrvatske u Križevcima obznanio je i prigodnu knjigu-Spomenicu. Autori Renata Husinec i Pero Delić, knjigom “GOSPODARSKO I ŠUMARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA” bilježe povijest od godine osnutka 1860., pa do obljetničke, 1995. godine. Način slijeda spoznaja koje nudi knjiga drugačiji je od uobičajenog do sada, jer znatni dio Spomenice ispisuju djelovanjem profesora i učenika Učilišta u kulturnim i društvenim udrugama. Značenje takvog pristupa jest u činjenici da je osnutkom 1860. godine to Kr. gospodarsko učilište u Križevcima bilo jedino gospodarsko učilište na čitavom južnoslavenskom području, ali još važnije “jedino učilište u Austro-Ugarskoj Monarhiji, na kojem se predavalo slavenskim, dotično hrvatskim jezikom”. Gradnjom kompleksa Gospodarsko-šumarskog učilišta od 1860. godine Križevci su gurnuti u samo središte intelektualnog života Hrvatske, s profesorima od kojih su brojni došli iz Poljske, Slovačke, Češke i Moravske, te mladim ljudima na školovanju iz raznih krajeva Hrvatske. U Spomenici je važan i po prvi puta obrađen povijesni slijed o kulturno-umjetničkim i humanitarnim društvima: “Plug” – Društvo slušatelja Kr. gospodarskog i šumarskog, učilišta u Križevcima, Hrvatsko slušateljsko pjevačko društvo “Slavuj” u Križevcima. Društvo za potporu ubogih slušatelja na Kr. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcima.

Djelatnost Josipa Ubla, veterinara – profesora na Učilištu

U prvom poglavlju koje obuhvaća kratki povijesni pregled križevačkog poljoprivrednog školstva, poljoprivrednih postaja, Odsjeka, Zavoda i Stanica, nazočnost profesora, izdavačku djelatnost, s obzirom na našu struku ističemo spominjanje veterinara Josipa Ubla, profesora anatomije i fiziologije domaćih životinja. Kako se navodi, 1893. godine kada Učilište nakon “33 godine postojanja ima 16 namještenih osoba, koje ćemo pojedinačno navesti da se uspomena na njih ne ugasi…” Našem kolegi Ublu to možda nije bilo ni potrebno, povijest ga ne može ne spominjati, bilježi ga autorom primjerenih knjiga iz veterine i stočarstva.

Bakteriološki zavod

Potrebito je istaknuti – Bakteriološki zavod osnovan je 10. svibnja 1901. godine, djelovao je u sastavu Kr. višeg gospodarskog učilišta, te je najstarija veterinarska ustanova na južnoslavenskom području. Moderno je bio opremljen, posjedovao opremu za bakteriološko ispitivanje hrane i raznih uzoraka, te pripremanje bakterioloških cjepiva. Prvi ravnatelj Zavoda dr. sc. Ferdo Kern, te djelatnici dr. sc. Andrija Hupbauer, dr. sc. Fran Gabrek objavljivali su znanstvene radove koji su Zavodu odredili već na početku značajnu stručnu i znanstvenu odliku.

Iz ostalog sadržaja:

Značajno je poglavlje “Dodatak” – koji donosi popise slušatelja neiskazane dosadašnjim Spomenicama, te Poljoprivrednog instituta. Na taj način uz spomen na sve križevačke polaznike poljoprivredno-šumarskih strukovnih učilišta dobivamo sistematičan i pre-gledan daljnji slijed i razvoj školstva: Kr. više gospodarsko učilište (II. tečaj, 1910.-1919.), Srednja gospodarska (poljoprivredna) škola 1923.-1930., Poljoprivredni institut I. Više usmjereno obrazovanje, II. Srednje usmjereno obrazovanje (1980.-1995.), Srednja gospodarska škola 1993.-1995. godine.

Nažalost, neizbježnost stradavanja i u Domovinskom ratu, nametnula je zabilježbu poginulih na bojištima za obranu Hrvatske.

“Prilozi” donose zanimljivosti vezane uz Križevce, ljude i događaje, pa i školske ekskurzije.

Poseban je čar knjige u prelijepoj opremi koju potpisuje vrsni znalac Alfred Pal, dakako temeljeći se kao i autori Spomenice-Monografije na izvornoj građi: Križevaca – Gradski muzej; Povijesna zbirka poljoprivrednog školstva, te Zagreba – Hrvatski državni arhiv; Hrvatski školski muzej; Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Od koričenja do prednaslovnih stranica s poljoprivrednim uputama za pučku školu, mnoštvom naslovnica i programa reproduciranih izdašno i u koloru – knjigu je lijepo ne samo čitati i stručno proučavati, nego i listati i (zahvaljujući Palu) gledati.

Ogranak Matice hrvatske Križevci djelatnošću je svojih istaknutih članova – Renate Husinec (predsjednica obnovljenog Ogranka od 1990.) i Petra Delića dobio ponosa vrijednu knjigu – oboje autora humanističkog obrazovanja dugogodišnji su predavači na nekom od segmenata krievačkog poljoprivrednog školstva – stoga i ova Spomenica ne obuhvaća samo respektabilni tijek poljoprivredno-šumarskog križevačkog školstva, već i društveno-kulturno okružje koje je na stručno školstvo utjecalo, odnosno obrnuto. Iz “Škrinje”, Knjižnice Ogranka Matice hrvatske preporučamo ovu knjigu (recenzenti dr. sc. Mira Kolar, Franjo Šatović).

dr. sc. Mirko Burić