Akademkinja Milena Žic Fuchs na tribini u Križevcima

U organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Križevcima, Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima  i Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU-a Koprivničko-križevačke županije, u petak 27. rujna 2019. u Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ održana je tribina pod naslovom Multidisciplinarnost: zašto su humanističke i društvene znanosti  nužnost u suvremenim istraživanjima?

Predavačica je bila akademkinja Milena Žic Fuchs, sveučilišna profesorica i znanstvenica, od 2013. članica Academiae Europaeae, članica mnogobrojnih europskih znanstvenih savjetodavnih odbora i tijela, ekspert u tijelima Europske komisije, autorica knjiga iz područja lingvistike (dobitnica Državne nagrade za znanost za 2011. godinu za knjigu Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect,) te prva znanstvenica iz Hrvatske koju je Europska komisija nedavno imenovala u Znanstveno vijeće Europskog istraživačkog vijeća (European Research Council – ERC), neovisno upravljačko tijelo sastavljeno od 22 ugledna znanstvenika koji predstavljaju i zastupaju cijelu europsku znanstvenu zajednicu.

U uvodnom dijelu izlaganja akademkinja Žic Fuchs osvrnula se na  prvotni program Obzora 2020 (Okvirni program za znanstvena istraživanja i inovacije) u kojem  nedostaje dio koji se odnosi na društveno-humanističke znanosti. Nakon reakcije Royal Society iz Velike Britanije i akademske zajednice humanističkih i društvenih znanosti dodana je definicija da su …“društvene i humanističke znanosti usidrene su u samom srcu Obzora 2020“ .

Žic Fuchs u daljnjem je izlaganju upoznala prisutne s osnovnim europskim istraživačkim i inovacijskim misijama. To su: Prilagodba klimatskim promjenama (što uključuje i društvenu transformaciju); Karcinom; Zdravi oceani, mora, priobalne vode i vode u unutrašnjosti; Klimatski neutralni i pametni gradovi; Tlo, zdravlje i hrana.

Akademkinja je, istaknuvši važnost „kulture znanja“, zaključila izlaganje: „Inter/multi/transdisciplinarnost nije samo ključna u istraživanjima koja pokušavaju riješiti probleme stvarnog svijeta, već i u osmišljavanju inovacija nužnih za gospodarski, ali i društveni napredak.“

Zanimljiva i aktualna tema potaknula je i posjetitelje tribine na raspravu i postavljanje pitanja.Tribinu je  moderirala Renata Husinec, predsjednica Ogranka Matice hrvatske u Križevcima, a prisutne je uime Akademijina zavoda u Križevcima pozdravio dr. sc. Ivan Peklić.

 

 

O GOŠĆI

Milena Žic Fuchs rođena je u Zagrebu. Školovala se u Londonu, New Yorku i Sydneyu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekla diplomu profesora engleskog jezika i etnologije, magistrirala te obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Semantička analiza glagola kretanja u engleskom i hrvatskom književnom jeziku. Od 1978. radi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent, docent, izvanredni profesor, redoviti profesor, te redoviti profesor u trajnom zvanju.

Na Doktorskim studijima lingvistike i kognitivne znanosti na sveučilištu SUNY Buffallo, SAD u akademskoj godini 1995/1996 kao gost profesor na Fulbrightovoj stipendiji predavala European Structuralism vs. Cognitive Linguistics.

Objavila knjige Znanje o jeziku i znanje o svijetuRječnik kratica (zajedno sa Stjepanom Babićem) te Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect, za koju joj je dodijeljena Državna nagrada za znanost za 2011. godinu. Objavila je radove iz semantike, kognitivne lingvistike, sociolingvistike, sintakse, analize diskursa, s posebnim osvrtom na utjecaj komunikacijskih tehnologija na hrvatski jezik.

Redovita je članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i članica je Predsjedništva Akademije. Godine 2013. izabrana je u redovito članstvo Academiae Europaeae.

Bila je predsjedavajućom Stalnog odbora za humanističke znanosti Europske znanstvene zaklade (ESF), te je bila članicom mnogobrojnih znanstvenih savjetodavnih odbora i tijela te je u više navrata sudjelovala kao ekspert u tijelima Europske komisije.

Godine 2016. Milena Žic Fuchs imenovana je članicom High Level Group on Maximising Impact of EU Research and Innovation Programmes Europske komisije, kojom predsjedava President Emeritus Pascal Lamy.

Godine 2018. imenovana je u JRC (Joint Research Centre) High-Level Peer Group Europske komisije, tijelo Europske komisije čija je zadaća pružanje neovisnih znanstvenih mišljenja s ciljem potpore europskoj znanstvenoj politici.

U lipnju 2019. godine izabrana je u Znanstveno vijeće ERC-a (European Research Council). Znanstveno vijeće ERC-a je neovisno upravljačko tijelo sastavljeno od 22 ugledna znanstvenika koji predstavljaju i zastupaju cijelu europsku znanstvenu zajednicu.