Susret ogranaka Matice hrvatske iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Sisačko-moslavačke županije

U Hotelu Kutina na poticaj Ogranka MH u Kutini i njegova predsjednika Dragutina Pasarića održan je u srijedu 16. listopada 2019. susret ogranaka Matice hrvatske iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Sisačko-moslavačke županije. Predsjednici devet ogranaka iz triju županija predstavili su svoje aktivnosti u prethodnome razdoblju i planove za buduće djelovanje. Susretu su prisustvovali i članovi Predsjedništva MH, predsjednik Stipe Botica i tajnik Zorislav Lukić te  tajnica za ogranke MH Ida Hitrec.

OMH u Daruvaru predstavila je Mira Barbarić, OMH u Garešnici Zvonko Farago, OMH u Križevcima Renata Husinec, OMH u Kutini Dragutin Pasarić, OMH u Koprivnici Dražen Ernečić, OMH u Lipovljanima Melita Lenička, OMH u Novskoj Alojz Buljan i Franjo Horvat, OMH u Petrinji Vladimir Krpan te OMH u Sisku Tomislav Škrbić.