Varaždinske barokne večeri u Križevcima

U nedjelju, 24. rujna 2017. u 19 sati u crkvi Svetoga Križa održan je koncert mađarskog ansambla Marquise. Radi se o koncertu u okviru 47. Varaždinskih baroknih večeri, a organizatori su koncerta izvan Varaždina Ogranak Matice hrvatske u Križevcima i Grad Križevci.

 

PROGRAM

O ANSAMBLU

Judit Felszeghy, koloraturni sopran
László Blaskovics, muški sopran
Márta Gál, čembalo
Katalin Kállay, blok flauta
Zsolt Szabó, viola da gamba

Ansambl Marquise na jedinstveni način prezentira ranu glazbu – u kostimima. Do sada su izveli preko 200 koncerata, uglavnom u dvorcima i palačama diljem Europe. Na njihovim koncertima možete čuti virtuozne i lirske arije i duete za dva soprana koje prate instrumenti tipični za to razdoblje, kao i instrumentalne izvedbe solo glazbenika i trija. Harmonijska kombinacija muškog soprana i koloraturnog soprana daju posebno rafiniran zvuk. Koncerti dočaravaju atmosferu 17. i 18. stoljeća prigodnim kostimima, scenom, glumom i pričom, čime nadopunjuju i dodaju dramatičan element glazbenom iskustvu.

Foto: MVR