Objavljen zbornik o Bulcsúu Lászlóu

Ovih je dana objavljen zbornik radova sa znanstvenoga skup u čast jednom od najoriginalnijih i najzaslužnijih hrvatskih jezikoslovaca, prof. Bulcsúu Lászlόu (1922. – 2016.), održanome u Križevcima 2017.

Zbornik pod naslovom Lučar cijelosti obuhvaća tridesetak radova o temama i problemima o kojima je razmišljao, pisao i govorio Bulcsú Lászlό, a koji zadiru u područja općeg i hrvatskog jezikoslovlja, kroatistike, slavistike, grecistike, indoeuropeistike, asiriologije, računalne lingvistike, informacijskih znanosti i prevodilaštva. Zbornik uz znanstvene radove o Lászlόovu životu i radu, donosi i memoarske tekstove njegovih suradnika, kolega i učenika, potom kraće, dosad dijelom i neobjavljene Lászlóove radove posvećene uvodu u jezikoslovlje (dijelom neobjavljene dosad) te opsežnu bibliografiju Lászlόovih radova i radova o njemu koju je priredio glavni urednik zbornika Bojan Marotti.

O Bulcsúu Lászlόu pišu Radoslav Katičić, August Kovačec, Marko Grčić, Mislav Ježić, Bojan Marotti, Ranko Matasović, Neda Pintarić, Eva Tibenska, Oksana Timko Đitko, Ana Vasung, Krunoslav Puškar, Nikola Rašić, Zorislav Šojat, Anita Skelin Horvat, Maslina Ljubičić, Diana Stolac, Marko Tadić, Karolj Skala, Šandor Dembitz, Jadranka Brnčić, Zdravka Matišić, Damir Boras, Paulina Schmidtbauer, Alemko Gluhak, Mate Kapović, Goran Pavelić i Vjera Lopina.

Uredničko vijeće izdanja čine Jadranka Brnčić, Renata Husinec, Zdravka Matišić, Karolj Skala, Anita Šikić i Zorislav Šojat, recenzenti Stjepan Damjanović i Josip Užarević, lekturu i korekturu potpisuje Bojan Marotti, dizajn naslovnice Željko Podoreški, grafičko oblikovanje i prijelom Pavao Damjanović.

Knjiga je objavljena uz novčanu potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, Zaklade HAZU-a, Zaklade Domus Mađarske akedmije znanosti, Ogranka Matice hrvatske u Križevcima i Savjeta za nacionalne manjine.