Varaždinske barokne večeri u Križevcima

U organizaciji OMH u Križevcima i Varaždinskih baroknih večeri 19. rujna 2020. u župnoj crkvi sv. Ane u Križevcima koncert je održao čembalist Pavao Mašić. Na programu je bilo samo jedno djelo – Goldberg varijacije Johanna Sebastiana Bacha.

Riječ je o trideset varijacija, s oznakom BWV 988, na ariju koju je Bach posvetio supruzi. Varijacije je Bach napisao u već zreloj dobi, pokazujući intelektualno, tehničko i kreativno umijeće, koje i dan-danas nadahnjuje analitičare i interprete. Arija na temu koje se razvijaju varijacije ima 32 takta, a na jednak broj dijelova podijeljeno je i cijelo djelo (30 varijacija te Aria i Aria da Capo). Simetriju forme naglašava Uvertira, koju je Bach, umjesto na početak, stavio na sredinu kompozicije, kao 16. stavak. Varijacije su podijeljene u deset skupina po tri, od čega svaka završava kanonom u svaki put sve većem intervalu, od prime do none. Zahtjevnosti varijacija pridonosi i uporaba polifonih tehnika u variranju kojima je Bach staroj formi teme s varijacijama dao novu ozbiljnost.

I premda skladateljska virtuoznost djela u koncertnim izvedbama vjerojatno promakne slušateljima, izvođačka virtuoznost sigurno ne. Tu vrstu virtuoznosti, koja se očituje u zahtjevnoj artikulaciji ponovljenih tema u različitim rukama i registrima, bravuroznim ukrasima i pasažama, suvereno je na svjetlo iznio Pavao Mašić. Na koncertu zablistao je ne samo tehničkom preciznošću nego i interpretacijskim senzibilitetom. Tom nagrađivanom čembalistu i orguljašu, jednako vještu komornom glazbeniku i solistu, izvanrednom profesoru na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, križevački koncert bio je prvi od dva nastupa na ovogodišnjim 50. Varaždinskim baroknim večerima, orijentiranima na domaće izvođače rane glazbe. Bachove varijacije izveo je na čembalu Glazbene škole Alberta Štrige u Križevcima, jedne od malobrojnih škola u Hrvatskoj s čembalom kao glavnim programom u srednjoj školi.

(Jelka Vukobratović)

Fotografije: prigorski.hr