Predavanje „Alzheimerova bolest – izazov 21. stoljeća” prof. dr. sc. Ninoslava Mimice

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima i Gradsko društvo Crvenog križa Križevci organizirali su 3. ožujka 2022. predavanje Alzheimerova bolest – izazov 21. stoljeća koje je održao prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, predstojnik Klinike za psihijatriju Vrapče i voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi.

O PREDAVAČU

Prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med., rođen je 1959. u Zagrebu. Završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao iz područja biološke antropologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. , a iste je godine završio i specijalizaciju iz psihijatrije. Član Katedre za psihijatriju od 1995. godine, aktualno u statusu redovitog profesora i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju.

Zaposlen je na Katedri za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predstojnik je Klinike za psihijatriju Vrapče i pročelnik Zavoda za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju. Status primarijusa stekao 2005. Subspecijalist je iz tri područja: biologijske psihijatrije, forenzičke psihijatrije i socijalne psihijatrije. Sudjelovao u svojstvu glavnog istraživača i nacionalnog istraživača u brojnim međunarodnim kliničkim farmakološkim ispitivanjima psihofarmaka. Stalni je sudski vještak, redoviti član Odbora za sudbena mišljenja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj je Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, predsjednik Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi Hrvatskoga liječničkog zbora te osnivač i voditelj Hrvatske Alzheimer alijanse (HAA). Suradni je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH) i počasni član Američke psihijatrijske asocijacije (APA). Publicirao je više od 800 stručno-znanstvenih tekstova u časopisima, zbornicima i knjigama.