Nova knjiga križevačkoga Ogranka – „Križevački liječnici u pohodu Egiptu”

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima objavio je knjigu pod nazivom „Križevački liječnici u pohodu Egiptu” koja sadrži dva putopisa. U razmaku od jednog stoljeća napisali su ih Fran Gundrum Oriovčanin i Franjo Husinec, dva Križevčana, dva liječnika, dva čovjeka fascinirana ljepotama staroga Egipta.

O AUTORIMA

Fran Gundrum Oriovčanin, liječnik i kulturni djelatnik (Oriovac, 1856. – Križevci, 1919.). Gundrum je bio pionir socijalne medicine, pripovjedač, autor novela, ogleda i putopisa. Djelovao je kao gradski fizik u Križevcima, bio je docent higijene na Višem gospodarskom učilištu, zemaljski zdravstveni savjetnik, propagator novih i naprednih ideja u medicini. S diplomom bečkoga Medicinskog fakulteta vraća se u Hrvatsku i radi kao gradski fizik u Brodu, kasnije u nekoliko gradova u Bugarskoj. Godine 1894. imenovan je gradskim fizikom u Križevcima, gdje provodi ostatak života. Gundrum je podupirao mnoge projekte u javnom zdravstvu i borio se protiv pušenja, alkoholizma i veneričnih bolesti. Zanimao se za arheologiju, povijest, leksikografiju i književnost. Aktivno je sudjelovao u kulturnom životu Grada Križevaca. Bio je čovjek golema znanja, često je putovao i sudjelovao na brojnim međunarodnim medicinskim kongresima u Europi i Africi. Objavljivao je članke u mnogim časopisima izvještavajući o najnovijim dostignućima u raznim medicinskim područjima. Prevodio je s bugarskog, francuskog, njemačkog i ruskog jezika. Napisao je četrdesetak knjiga, među kojima se izdvajaju Zdravstvo spolnoga života i Duhan.

Franjo Husinec, kirurg, kulturni povjesničar i publicist (Križevci, 1942.). Završio je studij medicine u Zagrebu, specijalizirao opću kirurgiju i magistrirao medicinske znanosti. Usavršavao se u Beču. Od 1973. do 2011. radi na Kirurškom odjelu bolnice u Koprivnici. Sudjelovao je na inozemnim kongresima Graz, London, Kairo) i objavio sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova. Član je Hrvatskoga liječničkog zbora, a pet godina bio je glavni urednik Liječničkih novina, glasila toga društva. Predsjednik je Gradskog društva Crvenoga križa u Križevcima i član Glavnog odbora u Zagrebu. Autor je triju i urednik pet knjiga. Za knjigu Dr. Fran Gundrum Oriovčanin, gradski fizik u Križevcima primio je nagradu Matice hrvatske „Ivan Kukuljević Sakcinski”. Knjiga je predstavljena u Sofiji, Ženevi i Kairu, a Bugarska akademija znanosti objavila je i bugarski prijevod. Sudionik je Domovinskog rata. Primio je priznanja Aleksandrijske knjižnice i Bugarske akademije nauka, odličje Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, nagradu Koprivničko-križevačke županije za životno djelo te brojna strukovna priznanja. Član je Matice hrvatske, počasni građanin Križevaca te počasni član Hrvatskoga liječničkog zbora i Hrvatskoga Crvenog križa.