Koncert Laure Vadjon i Krešimira Hasa

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima i Župa sv. Ane organizirali su 17. svibnja 2017. u crkvi Svetoga Križa koncert barokne glazbe na kojemu su nastupili poznati umjetnici Laura Vadjon i Krešimir Has.

 

 

PROGRAM

Jaan Pieterszoon Sweelinck (1562. – 1621.)
Fantasia chromatica

Tomaso Cecchini (oko 1580. – 1644.)
Sonata prima
Sonata settima
Sonata ottava

Johann Sebastian Bach (1685. – 1750.)
Fuga u c-molu
BWV 575

Arcangelo Corelli (1653. – 1713.)
Sonata u A-duru
(op. 5, br. 9)
Preludio, largo / Giga, allegro / Adagio / Tempo di gavotta, allegro

Johann Sebastian Bach
Preludij i fuga u f-molu
BWV 534

Arcangelo Corelli
Sonata u F-duru
(op 5., br. 10)
Preludio, adagio / Allemanda, allegro / Sarabanda, largo / Gavotta, allegro / Giga, allegro

 

O GLAZBENICIMA

LAURA VADJON

Violinistica Laura Vadjon prva je hrvatska umjetnica na baroknoj violini, te jedna od začetnica novih stilskih kretanja i vodeće ime na području reprodukcije glazbe starih epoha u Hrvatskoj.

Laura Vadjon ravnateljica je i koncertna majstorica Hrvatskog baroknog ansambla s kojim od 1999. godine ostvaruje iznimne uspjehe u Hrvatskoj i inozemstvu, donoseći na pozornice brojne hrvatske praizvedbe djela zaboravljenih skladatelja kao i velikana ranog te zrelog razdoblja glazbenog baroka. Redovito surađuje s nizom najznačajnijih imena svjetske barokne glazbene scene (Catherine Mackintosh, Hervé Niquet, Richard Egarr, Werner Ehrhardt, Laurence Cummings, Philipp Pickett i dr.).

U interpretaciji solističke i komorne glazbe ostvarila je mnogo uspješnih koncertnih i diskografskih projekata, a posebno je tražena kao interpret glazbe ranog talijanskog baroka te djela G. F. Händela i W. A. Mozarta. Glazbenica je izuzetno prepoznatljivog i osebujnog tona, stila te glazbeno interpretativne delikatnosti, a odlikuje se originalnim i promišljenim izvedbama uz veliko poznavanje dramatskih i afektivnih značajki glazbe baroknog razdoblja. Laura Vadjon muzicira na autentičnom povijesnom glazbalu, radu talijanskog graditelja Giovannia Battiste Guadagninia iz 1751. godine.

Dobitnica je nagrada Milka Trnina i Porin kao i brojnih drugih hrvatskih stručnih priznanja. Nastupala je u dvadesetak zemalja Europe, Rusiji, Japanu i Južnoj Americi. Profesorica je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gdje predaje komornu glazbu 17. i 18. st. s naglaskom na povijesno-stilski obaviještenu interpretaciju. Promicateljica je izvornog zvuka glazbe starih epoha koja svoj entuzijazam prenosi na suradnike, studente i publiku.

 

KREŠIMIR HAS

Orguljaš i čembalist Krešimir Has svoju je umjetničku djelatnost usmjerio prema glazbi visoke renesanse i baroka, redovito nastupajući na svim relevantnim glazbenim pozornicama u Hrvatskoj i inozemstvu. Nakon završenih studija orgulja i čembala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, te usavršavanja na Musikhochschule u Lübecku, aktivno je sudjelovao u radu ansambala Musica da camera i Erato. Redoviti je suradnik Varaždinskog komornog orkestra te je solist i jedan od najstarijih članova Hrvatskog baroknog ansambla. Potpredsjednik je Hrvatske udruge čembalista Continuo.

Dobitnik je i više nagrada te priznanja za svoje umjetničko te liturgijsko – glazbeno djelovanje, među kojima je i treća nagrada međunarodnog orguljaškog natjecanja Andrea Antico da Montona održanog u Umagu 2004., a čijim je prosudbenim povjerenstvom predsjedao najveći svjetski uzor u interpretaciji orguljaške i čembalističke stare glazbe Gustav Leonhardt. U sklopu 41. festivala Varaždinske barokne večeri 2011. godine stručni žiri Varaždinskih baroknih večeri nagradio je koncertni nastup Krešimira Lazara i Krešimira Hasa Nagradom Jurica Murai.

U suradnji s mo. Josipom degl’ Ivelliom, Krešimirom Lazarom te Danijem Bošnjakom muziciranje Krešimira Hasa pohranjeno je na više tonskih te DVD zapisa s osobitim naglaskom na interpretaciji hrvatskih autora umjetničke te liturgijske glazbe.

Tijekom razdoblja od 1990. do 2011. djelovao je kao orguljaš u više crkava u Hrvatskoj, a nastupao je i kao orguljaš na svetoj misi u bazilici sv. Petra u Vatikanu. Kao suosnivač Malog festivala čembala i ansambla Camerata Garestin kontinuirano doprinosi afirmaciji čembalističkog i komornog muziciranja. Godine 2007. dodijeljen mi je status samostalnog umjetnika.