In memoriam: Valentin Puževski (1931. – 2020.)

Nakon teške bolesti u ponedjeljak, 28. prosinca 2020. godine preminuo je istaknuti križevački znanstvenik, sveučilišni profesor, pedagog, političar prof. dr. sc. Valentin Puževski, nekadašnji gradonačelnik grada Križevaca te saborski zastupnik.

Valentin Puževski, hrvatski pedagog (Mali Potočec kraj Križevaca, 27. I. 1931.). Osnovnu i Učiteljsku školu polazio u Križevcima. Diplomirao na Višoj pedagoškoj školi (likovni odgoj, matematiku i ručni rad) i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (pedagogiju i ruski jezik i književnost), gdje je i magistrirao s temom o produženom boravku u osnovnim školama. Na istom fakultetu je 1986. doktorirao tezom o postupnom proširivanju djelatnosti osnovnih škola Hrvatske kao putu prema „školi otvorenih vrata”. Radio je kao učitelj u Osnovnoj školi Gornje Primišlje kod Slunja, na Učiteljskoj školi u Križevcima (1952. – 1961.), kao direktor Eksperimentalne osnovne škole Jordanovac ((1961. – 1969.), profesor i voditelj Vježbaonice Pedagoške akademije u Zagrebu za praktično osposobljavanje nastavnika (1969. – 1973.) te kao profesor pedagogije na Pedagoškoj akademiji (1973. – 1981.) i Odsjeku za pedagogiju Filozofskoga fakulteta (1981. – 1992.). Kao vanjski suradnik predavao je pedagogiju na Muzičkoj akademiji i na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu. U mirovini je od 1997.

Bio je osnivač i prvi predsjednik Zajednice osnovnih škola Hrvatske (1966.), predsjednik Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora (1974. – 1978.), glavni urednik Pedagoškog rada (1976. – 1981.). Više godina vodio je pokret za estetsko uređenje škola u Hrvatskoj i Križevačke pedagoške dane. Osnovao je i vodio Pedagoški praktikum kao oblik cjeloživotne izobrazbe učitelja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1988. – 1992).
Objavio je dvadesetak publikacija i više od tri stotine rasprava i članaka u časopisima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. Bibliografija radova objavljena je 1991., 2002. i 2011. Značajnija djela: Osnovna škola Jordanovac u Zagrebu, fotomonografija (1964.), Produženi boravak u osnovnoj školi (1967.), Prema školi otvorenih vrata (1987.), U potrazi za suvremenom osnovnom školom (1991.), Križevačka preparandija (2000.), Škola otvorenih vrata (2002.). U povodu osamdesete godine života V. Puževskog Hrvatski pedagoško-književni zbor objavio je monografiju Škola škole (2011.).

Uz mnoge nagrade i priznanja Puževski je dobitnik nagrade „Ivan Filipović” za životno djelo (1993.), odlikovanja „Red Danice hrvatske s likom Antuna Radića” (2003.), proglašen je počasnim građaninom Grada Križevaca (2006.) i dobitnik Nagrade za životno djelo Koprivničko-križevačke županije (2008.). Bio je saborski zastupnik (1993. – 1997.) i gradonačelnik Križevaca (1995. – 1996.). Član je Družbe „Braća hrvatskoga zmaja” i Matice hrvatske.

Valentin Puževski, tadašnji saborski zastupnik, daruje svetome ocu Ivanu Pavlu II. knjigu Križevci – grad svetoga Marka Krizina Križevčanina, posebno izdanje Matice hrvatske Križevci u povodu košičke kanonizacije, 2. srpnja 1995.

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima objavio je 2017. posljednju knjigu Valentina Puževskog Našim Križevcima kao dar svojega uglednog člana svakome zainteresiranom i željnom znanja o višestoljetnoj povijesti i kulturnom razvitku jednoga starog i prastarog hrvatskog grada, kao i svakome koji Križevce osjeća i voli. Rukopis za ovu knjigu nastao je pred više od pola stoljeća, u vrijeme kad nije bilo opsežne literature o Križevcima i križevačkoj kulturnoj baštini i predstavlja pionirsko djelo našega uvaženog profesora.

Autor se ponosio bogatom graditeljskom baštinom Križevaca i križevačkoga kraja i smatrao ju je, kao i školstvo, dragocjenim i nezaobilaznim dijelom naše hrvatske baštine, a on sam bio je veliki zaljubljenik u svoj grad i zavičaj koji je nosio sa sobom ma gdje bio. U današnje vrijeme opće globalizacije i pod prijetnjom gubitka vlastita identiteta profesor Puževski ovom nas je knjigom pozivao da nastavimo istraživati i otkrivati Križevce kao hrvatski i europski grad dostojan našega poštovanja, grad u kojem su živjeli i stvarali graditelji kulturnih i materijalnih vrijednosti hranjeni duhom i vrlinom, vjerujući u snagu i uvjerljivost riječi.