Predstavljanje knjige „Intelektualni izazov tehnologije samouništenja”

2003.

U maloj dvorani Hrvatskoga doma 10. listopada 2003. u organizaciji Ogranka Matice hrvatske Križevci predstavljena je dvadeset i peta knjiga u nakladi križevačkoga Ogranka, knjiga prof. dr. Marijana Jošta i dr. Thomasa Coxa Intelektualni izazov tehnologije samouništenja. Knjigu su pred mnogobrojnom publikom predstavili Renata Husinec, urednica knjige i predsjednica križevačkoga Ogranka Matice hrvatske, dr. Ljiljana Zergollern-Čupak, akademik Vladimir Paar, dr. Ante Simonić i dr. Zvonimir Radić, predsjednik Domagojeve zaklade.

Read More »

Gundrum u Bugarskoj akademiji znanosti

bugarska 20Osam članova Matice hrvatske Križevci, na čelu s predsjednicom Renatom Husinec, akademikom Josipom Bratulićem, potpredsjednicima Matice hrvatske Vlahom Bogišićem i Stjepanom Sučićem te nekoliko matičara iz Zagreba, boravilo je od 4. do 8. listopada 2003. u Bugarskoj na poziv Bugarske akademije znanosti radi predstavljanja knjige cijenjenoga križevačkoga kirurga dr. Franje Husinca Dr. Fran Gundrum — Oriovčanin.

Read More »

U Rijeci predstavljena knjiga Marijana Jošta i Thomasa S. Coxa

2003.

Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci i Ogranak Matice hrvatske Križevci organizirali su u petak 3. listopada 2003. u velikoj dvorani Filodrammatice na riječkome Korzu društevno-znanstvenu tribinu na kojoj je prvi put predstavljena knjiga Marijana Jošta i Thomasa S. Coxa „Intelektualni izazov tehnologije samouništenja”, kojoj je nakladnik križevački Ogranak. O knjizi su govorili prof. dr. Ante Simonić i prof. dr. Miljenko Kapović s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. Draško Šerman s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. Zvonimir Radić i prof. dr. Marijan Jošt, autor knjige.

Read More »

Urbane intervencije

HAPPINESS_2Od 14. do 17. rujna 2003. križevačka udruga Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture (K.V.A.R.K.) priređuje na niz lokacija u gradu program pod nazivom „Urbane intervencije – UKE (UrbanaKulturaEdukacije)”. Radi se o instalacijama jedanaest mladih umjetnika, među kojima je i troje talijanskih umjetnika: Andree Cerini, Andree Chiessa i Claudie Nanni. Osim njih, svojim će se projektima predstaviti Vesna Bolanča, Kruno Jošt, Jerko Macura, Mihovil Markulin, Vedran Perkov, Boris Šincek, Tanja Topolovec i Šaša Živković. Projekt su potpomogli  križevački Ogranak Matice hrvatske, Pučko otvoreno učilište, Likovna galerija i Grad Križevci.

Read More »

U Kairu predstavljen Gundrumov putopis

kairo 13Putopis U Egiptu! nastao je prije stotinu godina nakon boravka dr. Gundruma u Egiptu i njegova sudjelovanja na I. Egipatskom kongresu liječnika 1902. Sada je preveden na engleski i arapski jezik te je posvećen 100. obljetnici prvog egipatskog medicinskoga kongresa. Objavio ga je križevački Ogranak Matice hrvatske, a dr. Franjo Husinec, sudionik ovogodišnje svjetske konferencije kirurga i ortopeda (SICOT), ponio ga je u Kairo kao poseban dar. Putopis je veoma uspješno predstavljen sudionicima konferencije, a također je darovan i Aleksandrijskoj knjižnici.

Read More »